KözigazgatásTudomány

KözigazgatásTudomány címlap

KözigazgatásTudomány


1. évfolyam (2021) – 2. szám

tematikus lapszám – Közigazgatási szervezeti reform (dilemmák, tapasztalatok, elméleti kérdések)

pdf letöltése

Tanulmányok ebben a számban

 • Barta Attila: Fővárosi és megyei kormányhivatalok. Egy évtized margójára
 • Bencsik András: Rekviem egy ágazatért – a fogyasztóvédelmi igazgatás alakváltozatai
 • Csatlós Erzsébet: A COVID-19 konzuli igazgatás szervezetrendszerére gyakorolt hatása a repatriálás tanulságai tekintetében
 • Fazekas Marianna – Nagy Marianna: Gondolatok a szervezeti jog hasznáról
 • Gyurita Rita: Integrációs folyamatok a területi államigazgatási szervezetben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok
 • Kálmán János: Az önálló szabályozó szervek jogállása, helyük az államigazgatás szervrendszerében
 • Mélypataki Gábor – Hrecska-Kovács Renáta: A makro- és mezoszintű szociális párbeszéd lehetőségei a magyar és a francia közszolgálatban

A közigazgatás-tudomány fiatal tehetségei (doktorandusz-tanulmányok) – rovat

 • Balogh Györgyi: Gondolatok közigazgatási eljárásjogunk változásairól: Ket. és Ákr.

Tanulmányok a digitális államkormányzás és az adatvagyongazdálkodás köréből

 • Halász Csenge: Alapjogok a közösségi médiában, avagy a véleménynyilvánítási szabadság és a tovatűnő magánélet nyomában
 • Németh Adrienn: Digitális kompetencia modellek a közigazgatásban – Nemzetközi kitekintés
 • Davidovics Krisztina – Joó Tamás: Adatvezérelt egészségügyi megoldások a másodlagos adathasználat magyarországi intézményesülési folyamatában
 • Bogacsovics Gergő, Hajdu András, Harangi Balázs, Lakatos István, Lakatos Róbert, Szabó Marianna, Tiba Attila, Tóth János: Napelemfarmok Magyarország területén történő elhelyezését segítő döntéstámogató rendszer fejlesztése
 • Bogacsovics Gergő, Hajdu András, Harangi Balázs, Lakatos István, Lakatos Róbert, Szabó Marianna, Tiba Attila, Tóth János, Tarcsi Ádám: Adatelemzési folyamat és keretrendszer a közigazgatás számára

1. évfolyam (2021) – 1. szám

pdf letöltése

Tanulmányok ebben a számban

 • Lapsánszky András: KözigazgatásTudomány, Nyitószám, Főszerkesztői „előszó”
 • Árva Zsuzsanna: Közigazgatási szankcionálás veszélyhelyzetben
 • Balázs István: A közigazgatási jogérvényesítés egyes szervezeti és működési kérdéseiről Magyarországon 1990-től napjainkig
 • Bándi Gyula: A visszalépés tilalma, mint minimális környezetvédelmi elvárás
 • Fábián Adrián: Gondolatok a magyar közigazgatási jogról
 • Hoffman István: Az államigazgatás lehetőségei a helyi önkormányzati működés befolyásolására Magyarországon
 • Benyusz Márta – Hulkó Gábor: A közösségi médiaplatformok új szabályozásának koncepcionális alapjai Lengyelországban
 • Lapsánszky András: Általános és különös hatósági eljárási szabályok viszonya a hazai elektronikus hírközlési igazgatásban
 • Patyi András: Magyary Zoltán és az összehasonlító államtudomány
 • Torma András – Ritó Evelin: Az EU intézményrendszer és működés XXI. századi sajátosságai magyar közjogi nézőpontból

A közigazgatás-tudomány fiatal tehetségei (doktorandusz-tanulmányok) – rovat

 • Czibrik Eszter: Kontraktualitás a közigazgatásban, egy évszázad tendenciái

Rólunk

A KözigazgatásTudomány (KT) elektronikus formában, évente két alkalommal (júniusban és novemberben) megjelenő lap, melynek legfontosabb célja, hogy a legmagasabb tudományos és szakmai minősítésű, minőségű és rangú hazai tudományos folyóirattá, illetve országos összefogással meghatározó közigazgatástudományi fórummá váljon, mely nyitott a világ bármely részéből érkező színvonalas tudományos publikációkra, szakmai diskurzusra, vitára, tudományos vélemények szintetizálására, valamint összehasonlító kutatásokra, joggyakorlat- és jogesetelemzésre.

A lap a fiatal oktatók, kutatók támogatását is kiemelten fontosnak tartja, így nyitott a doktorandusz hallgatók közigazgatási témájú és tárgyú publikációira is. A lap címe is mutatja, hogy közjogi, közigazgatási tárgyú folyóiratként működik, mely felöleli a közigazgatástudomány, a közigazgatási jogalkalmazás, a közszolgáltatások, a közmenedzsment, a közpénzügyek, valamint a gazdaságigazgatás tárgyköreit. A folyóirat csak olyan korábban még nem publikált kéziratokat jelentet meg, amelyek eredeti és megfelelően megalapozott kutatási eredményeket mutatnak be. Minden publikált cikk kettős-vak szakértői bírálati, lektorálási eljárás alá esik.

A folyóirat végleges honlapja még fejlesztés alatt áll, előreláthatólag novemberre, a második lapszám megjelenésének időpontjára lesz kész és az Open Journal System-nek megfelelő publikálási rendszer szerint fog működni. E honlap a kozigtudomany.hu domain név alatt lesz elérhető.